Eğitim kurumları danışmanlığı, eğitim kurumlarında eğitimci, aile ve öğrencilerin yaşadıkları problemlerin çözümüne katkı sağlamak ve verilen eğitimin kalitesini, hizmetin niteliğini arttırmak amaçlı yapılan danışmanlık hizmetidir.

Öğrencilerin yaşadıkları problemlerin çözümüne yönelik profesyonel destek vermeyi, hizmet içi eğitim verilmesi ile eğitimcilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini, eğitimcilerin veli ve öğrencilerle kurdukları iletişim becerilerinin güçlendirilmesini, veli bilgilendirmeleri ile etkin ebeveynlik becerilerinin kazandırılmasını hedeflemektedir.

Eğitim Danışmanlığı kapsamında şu hizmetler verilmektedir

Öğrencilerin eğitim durumu hakkında analizinin yapılıp, ihtiyaç duyduğu eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması

Etkin ebeveynlik becerilerinin kazandırılması

Kayıtlı öğrencilerin problemlerinin tespit edilerek sorun çözümlerinin sağlanması

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçimi ve bunu sağlamaya yönelik psikolojik testler doğrultusunda sağlıklı hareket edilmesi

Öğrencilerin sosyal ve iletişim beceri gelişim süreçlerinin planlanması ve takip edilmesi

Yöneticilerin yönetim ve iletişim beceri gelişimlerinin desteklenmesi ve eğitim alanında daha iyi sonuçlar alınması