Aile ve Evlilik Terapisi, aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle ilişkilerinde yaşanan problemlerin çözüme kavuşturulması amacıyla yapılan bir terapi hizmetidir.

Aile ve Evlilik Terapisi hizmetinde öncelikli olarak, eşler arasında yaşanan problemler ele alınmaktadır. İlişkiler bağlamında yaşanan sorunların çözümünü, aile içinde yaşanan sorunların diğer aile bireylerine, çocuklara olan etkilerini, eğer varsa ayrılık ve boşanma süreçlerini, bu süreçlerin eşler ve çocuklar üzerindeki etkilerini ve tüm bu sorunların üstesinden gelinmesine yönelik çözüm seçeneklerini kapsamaktadır.

Aile ve Evlilik Terapisi, ilişkilerin temelini oluşturan, duygu yönetimi ve kontrolü, çatışma ve kriz yönetimi, iletişim becerilerini geliştirerek aile içinde yaşanan ilişki sorunlarının çözümlenmesini hedeflemektedir. Evlilikte yaşanan anlaşmazlıklar, iletişimsizlikler, aldatma, cinsel problemler, cinsel isteksizlik, şiddet gibi sorunlar aile danışmanlığı hizmeti içinde çözümlenen sorunlardır.

Mutlu anne babaların mutlu çocukları olur.

Anne babaların çocuklarına verecekleri en değerli hediye, huzurlu ve mutlu bir çatı altında yaşanan güzel anlardır.

Ailedeki ilişkiye yapılan yatırım, kişinin kendisine ve çocuklarının geleceğine yapılan yatırımdır.