Çocuk ve Ergen Terapisinin amacı, bireyin yaşadığı duygusal ve davranışsal problemlerin çözümlenmesi, ileride ortaya çıkabilecek psikolojik sorunların önlenmesi, kişilik ve karakteristik gelişiminin yapılandığı bu dönemi en sağlıklı şekilde desteklenmesi, anne babaların çocukları ile sağlıklı tutum ve ebeveynlik becerileri kazanmalarına yardımcı olunmasıdır.

Çocukların kendilerini ifade etme becerileri yeterince gelişmediği için, çocuklarla çalışırken en yaygın kullanılan terapi yöntemi, oyun ve masal terapisidir. Ergenlerle çalışırken en yaygın kullanılan terapi yöntemi ise, Bilişsel ve Davranışçı terapi ve Bütüncül Terapi yöntemleridir.

Çocuklarda en sık karşılaşılan sorunlar şunlardır:

Kardeş Kıskançlığı

Okul Fobisi

Özgüven Eksiklikleri

Çocuklarda Disiplin Problemleri

Kaygı ve Korku Sorunları

Gece Kabusları

Tırnak Yeme

Öfke Problemleri

Teknoloji Bağımlılığı

Sınav Kaygısı

Parmak Emme

Yeme Sorunları

Alt Islatma ve Altına Kaçırma Sorunları

Yalan Söyleme

Madde Bağımlılıkları

Ders Başarısızlığı

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Sorunları

Öğrenme Güçlüğü

Davranış Problemleri