Ebeveyn danışmanlığı, hamilelik, bebeklik, çocukluk ve ergenlik döneminde çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olmak amacıyla ebeveynlerle yapılan görüşmelerden oluşan bir danışmanlık hizmetidir.

Ebeveyn danışmanlığı, çocuğun karşılanması gereken ihtiyaçları, çocuğun gelişim özelliklerini, hangi davranışın normal hangisinin normal olmadığını ayırt etme, çocuğun gelişiminin sağlıklı bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini tespit etme, psikolojik açıdan sağlıklı bireyler yetiştirme ve anne babalarda işlevsel ebeveynlik becerilerini kazandırma amaçlı sunulan bir hizmettir. Bu hizmette çocuğun bulunduğu yaş grubuna göre Çocuk Gelişim Testleri uygulanmaktadır.

Çocuk ve ergenlerin yaşadıkları sorunların çözümlenmesini, duygusal açıdan sağlıklı bireyler yetiştirebilmek için doğru ebeveyn yaklaşımlarını geliştirebilmeyi, soruna yönelik doğru ebeveyn tutumlarını sergileyebilmeyi, anne babanın birlikte sorunun çözümü için krizi nasıl yönetecekleri konusunda ebeveynleri bilgilendirme, yönlendirme ve geliştirmeyi hedeflemektedir.